аутономна вожња

Сан Франциско има нека размишљања о преузимању роботаксија

Чини се да још увек подржава једну; само жели да се то ради постепено.